Calendari

Diners destinats: 660.000 € — Distribució per districtes: 60.000 €

Fase 1:

Presentació de propostes:
Del 17 de gener al 7 de febrer

Fase 2:

Anàlisi tècnica i econòmic de les propostes:
Del 8 de febrer al 18 de febrer

Fase 3:

Votar fins a 3 propostes entre aquelles validades tècnicament i econòmicament:
Del 21 de febrer al 28 febrer